Niewolnictwo czasów współczesnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Żmuda, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Handel ludźmi jest zjawiskiem o szerokiej skali i jednocześnie jednym z największych wyzwań stawianych współcześnie przed państwami i społeczeństwami. Może przybierać różne formy – od wykorzystania seksualnego przez handel dziećmi aż po pracę przymusową i handel narządami. Mimo penalizacji tego procederu, wciąż się rozwija i corocznie poszerza liczbę swych ofiar. Z tego powodu powinniśmy ze zdwojoną siłą z nim walczyć, by każdy mógł żyć jako człowiek wolny i nieodarty z godności.
Trafficking in human beings is a phenomenon on a large scale and, at the same time, one of the greatest challenges facing states and societies today. It can take many forms, from sexual abuse and child trafficking to forced labor and organ trafficking. Despite the criminalization of this practice, it is still developing and increasing the number of its victims every year. For this reason, we should fight him with redoubled strength, so that everyone can live as a free and dignified person.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , niewolnictwo , wykorzystanie seksualne , praca przymusowa , przestępstwo , human trafficking , slavery , sexual exploitation , forced labor , crime
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 25-39