Rozwój handlu zagrożonymi gatunkami oraz ujęcie międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych ograniczających nielegalny handel nimi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Kowalska, Daria Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest rozwój handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz przedstawienie międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych ograniczających ich nielegalny obrót. Celem tekstu jest ukazanie międzynarodowych i krajowych norm prawnych, które zapewniają ochronę przed tą nielegalną działalnością. Wskazano również, jak duża jest skala tego zjawiska, gdzie ono występuje i kto w nim uczestniczy.
The subject of the article is the development of trade in endangered species and the presentation of international and national legal regulations limiting their illegal trade. The aim of the text is to present the international and national legal standards that provide protection against this illegal activity. I also indicate how large the scale of this phenomenon is, where it is located and who participates in it.
Opis
Słowa kluczowe
nielegalny handel , ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem , przemyt , CITES , illegal trade , endangered species protection , smuggling
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 134-152