Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano klasycznie wyróżniane cechy usług i ich oddziaływanie na znaczenie usług w obrotach międzynarodowych. Wskazano również na współczesne tendencje zwiększające zdolność handlową usług oraz formy uczestnictwa usług na rynkach międzynarodowych. Przedstawiono ponadto zmiany w wymianie handlowej usług w polskim obrocie zagranicznym.
Classical characteristics of services and their influence on the role of services in international exchange were presented in the paper. There were also indicated some modern tendencies that increase commercial abilities of services and the forms of presence of services on the international markets. Moreover, there were described changes in international trade in services in Polish international exchange.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 203–217