Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Shcherba, Hałyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcono studium roli euroregionów, specyfiki współpracy transgranicznej i euroregionalnej w kontekście funkcjonowania obszaru socjalnego w Europie. Zwrócono uwagę na kwestie rozwoju euroregionów jako podstawowego komponentu w procesie państwowego wsparcia rozwoju współpracy transgranicznej.
Article is devoted to research of role of the Euroregions, specifics of transborder and euroregional cooperation in the context of functioning of social space in Europe. The author accents attention on the problems of development of the Euroregions as a basic component in the process of state support of development of transborder cooperation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 455–467