Kultura bezpieczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Batorowska, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazano znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w środowisku przesycenia informacją przy założeniu, że jej istotnym budulcem jest kultura informacyjna. Do pola badawczego kultury bezpieczeństwa zaliczono kulturę bezpieczeństwa informacyjnego, wskazując na podstawowe zadania stawiane przed edukacją dla bezpieczeństwa w obszarze przygotowania obywateli do racjonalnego, refleksyjnego i etycznego funkcjonowania w zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym.
The paper presents the development of a culture of security in an environment information overloaded by the assumption that its important building block is the information culture. The security culture research field includes the information security culture, highlighting the fundamental challenges facing education for security in the area of preparing citizens for a rational, reflective and ethical functioning in a globalized information society.
Opis
Słowa kluczowe
kultura informacyjna , kultura bezpieczeństwa , kultura bezpieczeństwa informacyjnego , edukacja dla bezpieczeństwa , information culture , security culture , information security culture , education for security
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 92–100