Badania szybkości i skuteczności metod syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Zacniewski, Artur
Kleinszmidt, Marcin
Zdunek, Radosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano szereg metod dotyczących syntezy mowy, mając na uwadze ich wykorzystanie w urządzeniu przenośnym. Badania realizowano na urządzeniach o zróżnicowanych parametrach, a badanymi kryteriami były skuteczność danej metody i jej szybkość. Badania są częścią projektu ToucanEye – urządzenia przenośnego z systemem sztucznej inteligencji, mającego wspomóc osoby z dysfunkcją wzroku. Pokazano również, jak ważne jest zoptymalizowanie zastosowanych metod w fazie projektu inżynierskiego w celu zapewnienia lepszej jakości pracy urządzenia i komfortu użytkownika końcowego.
In the article the methods concerning speech synthesis were analysed, having in mind their usage in embedded device. Research was carried out on devices with mixed parameters, and the criteria were accuracy and speed of given method. The research are part the Toucan Eye project – embedded device with artificial intelligence system able to help people with impaired sight. It was shown how important is optimization of applied methods in the phase of engineer project to ensure better quality of working device and comfort of end-user.
Opis
Słowa kluczowe
synteza mowy , wspomaganie osób z dysfunkcją wzroku , ToucanEye , speech synthesis , assisting persons with impaired sight
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 43–51