Sztuczna sieć neuronowa jako innowacyjne narzędzie wspomagania doboru powłok ochronno-dekoracyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Popko, Artur
Gauda, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszona jest problematyka związana z możliwością wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) w procesie doboru powłok ochronno-dekoracyjnych. Zebrano i ustalono wejściowe i wyjściowe parametry zadania. Opracowano wstępną postać struktury sztucznej sieci neuronowej, wymaganej do wspomagania procesu.
The article deals with issues related to the possibility of using artificial neural networks (ANNs) in the process of selection of protective and decorative coatings. The input and output parameters of the task were collected and established. The initial form of the artificial neural network structure required to support the process was also developed.
Opis
Słowa kluczowe
sztuczne sieci neuronowe , powłoki organiczne , ochrona antykorozyjna , artificial neural networks , organic coatings , corrosion protection
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 77–82