Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Rębisz, Sławomir
Sikora, Ilona
Smoleń-Rębisz, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel zbadanie, w jakim stopniu cyberprzemoc jest obecna w świadomości i rzeczywistości uczniów szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono w 15 szkołach gimnazjalnych na próbie 1178 uczniów. Wyniki badań własnych potwierdziły wysoki stopień świadomości tego zjawiska wśród badanych adolescentów, ale także występowanie różnych form cyberprzemocy w środowisku tej grupy młodzieży. Do bycia ofiarą cyberagresji przyznało się 33% ankietowanych. Natomiast do stosowania cyberbullyingu lub pomocy w jego użyciu wobec innych przyznało się prawie 26% ankietowanych.
The authors of this publication have examined the levels of both the incidence and awareness of cyberbullying among middle school students. The research was conducted in 15 middle schools from the Podkarpackie Province. The sample consisted in 1178 students. The results of the investigation confirmed a high level of awareness of this phenomenon among the adolescents studied, but also the occurrence of different forms of cyber-aggression in the environment of this group. 33% of respondents declared themselves to have been victims of cyberbullying, while 26% admitted using cyber-aggression or helping others use it.
Opis
Słowa kluczowe
cyberprzemoc , młodzież gimnazjalna , województwo podkarpackie , cyberbullying , middle school students , Podkarpackie Province
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 231–238