Obecność mitu tristanowskiego w nowoczesnej literaturze, filozofii i muzyce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Halwa, Adrianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Adrianna Halwa presents a review of the book by Artur Żywiołek “Tristitia moderna – pasja mitu tristanowskiego w nowoczesnej literaturze, filozofii i muzyce” [Tristitia moderna – the passion of the Tristan myth in modern literature, philosophy and music]. Artur Żywiołek in his monograph shows the presence and changes of the Tristan myth in European culture. The author analyzes the turning point of the Modernist era, when there were revolutionary changes in literature, music and philosophy. Żywiołek examines this phenomenon in relation to the Tristan myth, its new interpretations, as well as symbols and cultural codes that it has developed since the Middle Ages.
Opis
Rec.: Artur Żywiołek, „Tristitia moderna. Pasja mitu tristanowskiego w nowoczesnej literaturze, filozofii i muzyce”, TAiWPN Universitas, Kraków 2020, 406 ss.
Słowa kluczowe
Artur Żywiołek , Tristan Myth , Modernism , literature and music , literature and philosophy , mit tristanowski , modernizm , literatura i muzyka , literatura i filozofia
Cytowanie
Tematy i Konteksty 12(17) 2022, s. 417–424