Władysław Witwicki jako tłumacz Platona

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Paczkowski, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor analizuje Władysława Witwickiego przekłady dialogów Platona. Podkreśla ich olbrzymią rolę w upowszechnieniu Platona w Polsce, podniesieniu kultury literackiej Polaków i ich znajomości świata antycznego. Omawia ich walory (wrażliwość na dramaturgiczną warstwę oryginałów, nowoczesny język) i wady (zbyt popularny obraz filozofii Platona).
The author analyzes Wladyslaw Witwicki’s translations of the Dialogues of Plato, his huge role in disseminating Plato’s works in Poland, and in broadening the literary knowledge of the ancient world among Polish people. The article discusses their advantages (sensitivity to dramatic aspects of the original text, modern language) and disadvantages (an excessively popular image of Plato's philosophy).
Opis
Słowa kluczowe
dialogi Platona , przekład , Władysław Witwicki , Plato’s dialogues , translation
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 232–242