Postawa nauczyciela informatyki wobec pracy w szkole

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bałażak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy podstawowych elementów pracy nauczyciela. Obejmuje ona różne aspekty działalności w szkole, spełnianie obowiązków zawodowych, różne stosunki wobec pracy oraz te elementy opisu jego sylwetki zawodowej (np. wiedzy zawodowej m.in. jako znajomość zakresu wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wykonywania działalności nauczycielskiej, wiedza o przedmiocie, uczeniu, wiedza o uczniu i o szkole), które pozwalają ocenić go jako pracownika i jako pedagoga. Przedstawiono też różne typy odpowiedzialności nauczyciela.
This article relates to basic functions of a teacher. Teacher’s work includes many aspects of activities at school, fulfilling obligations at job and attitudes towards work and elements that allow to evaluate his profile (among others the understanding the scope of pedagogic knowledge that is essential to perform teaching activity, knowledge about the subject, teaching, knowledge about the student and about the school). There are also presented different types of teacher’s responsibility.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , postawa wobec pracy , obowiązki zawodowe , odpowiedzialność zawodowa , teacher , teacher’s work value , professional duties , professional liability
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 117–122