Normalizacyjne aspekty w budowaniu społeczeństwa cyfrowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Krawiec, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie procesu normalizacji w ramach budowy społeczeństwa cyfrowego. Wskazano na rolę norm w ramach agendy cyfrowej mających szczególne znaczenie w obszarach interoperacyjności, cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności informatycznych.
The article discusses some aspects of the standardization process in building the digital society. Indicates the role of standards in the areas of interoperability, cyber security and computer skills in the framework of the Digital Agenda.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo cyfrowe , normalizacja , interoperacyjność , cyberbezpieczeństwo , digital society , standardization , interoperability , cyber security
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 80-89