The challenges of music education. The “quandary” of the Lied

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Contreras-Sequeira, Pablo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The present essay tries to answer the following question: How do composer Franz Schubert’s romantic lied evoke landscapes, situations, environments, characters or feelings with no help other than music itself? We will talk about the symbolic resources that the musician used in this genre, with no other pretension than to provide a general view of the subject for those not initiated in the subject of Musical Analysis.
W prezentowanym tekście autor stara się odpowiedzieć na następujące pytanie: w jaki sposób romantyczna pieśń kompozytora Franza Schuberta przywołuje krajobrazy, sytuacje, środowiska, charaktery i uczucia, wykorzystując muzykę jako jedyne narzędzie przekazu? Przedstawiono źródła symboliczne wykorzystane w tym gatunku, aby nakreślić zarys problematyki osobom niewdrożonym w tematykę analizy muzycznej.
Opis
Before starting to read this article, or even better, while reading it, I strongly recommend listening to some of the pieces dealt with here, like “Erlkönig o Der Wanderer”, preferably the versions by the admirable “Lied” baritone Dietrich Fischer – Dieskau, specialised in the work of Schumann and Schubert and famous for his wide dramatic ability and his control of dynamics.
Słowa kluczowe
Musical structures , Romantic music , emotional and musical resources , struktura muzyczna , muzyka romantyczna , źródła emocjonalne i muzyczne
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 278–286