Uzdolnienia matematyczne – definicja, struktura, pomiar

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Łubianka, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono informacje dotyczące wybranych zagadnień związanych z uzdolnieniami matematycznymi. Omówiono poznawcze aspekty odnoszące się do definicji, struktury oraz pomiaru uzdolnień matematycznych. Zaprezentowane analizy stanowią aktualizację wiedzy dla kształcenia nauczycieli w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych oraz technicznych.
The article presents information on selected issues related to mathematical giftedness Cognitive aspects related to the definition, structure and measurement of mathematical giftedness are discussed. The presented analyzes constitute an update of knowledge for teacher’s education in the fields of mathematical, IT and technical subjects.
Opis
Słowa kluczowe
uzdolnienia matematyczne , struktura i pomiar uzdolnień , mathematical giftedness , structure and measurement of giftedness
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 31–36