Statystyczna analiza awarii pojazdów samochodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Rumianowski, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie prezentuje zastosowanie rozkładu Weibulla do analizowania częstości występowania awarii w używanych samochodach osobowych. W artykule prezentowane są przykłady dystrybuanty rozkładu awaryjności dla kilku wybranych modeli samochodów.
The paper presents a model for calculating the occurrence of failures in cars using the Weibull distribution. Empirical cumulative distribution curve is analyzed for a few car models.
Opis
Słowa kluczowe
statystyka , rozkład Weilbulla , niezawodność , statistics , Weibull distribution , failure analysis
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 13-17