Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2015

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kotarski, Hubert
Malicki, Krzysztof
Palak, Mariusz
Piróg, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacja jest rezultatem wielowymiarowych działań podejmowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, polegających na komplementarnym łączeniu różnych funkcji pełnionych przez szkołę wyższą: kształcenia, prowadzenia badań naukowych oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku poprzez współpracę z lokalnym samorządem. Zastosowany podział na rozdziały odpowiada logice procesu badawczego oraz poszczególnym obszarom badawczym wpisującym się w zakres badania. W rozdziałach pierwszym i drugim omówiono tło teoretyczne i historyczne prowadzonych badań. W rozdziale trzecim zaprezentowano metodykę badania. Kolejne pięć rozdziałów zawiera omówienie zebranych wyników w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki jakości życia (rozdział 4), kapitału społecznego mieszkańców Rzeszowa (rozdział 5), oceny funkcjonowania Urzędu Miasta Rzeszowa (rozdział 6). W rozdziale 7 omówiono zagadnienia związane z wizerunkiem miasta, a w rozdział 8 dotyczy zagadnień pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa, w tym m.in. znajomości postaci i wydarzeń historycznych związanych z historią Rzeszowa, stosunku do wybranych pomników, postrzegania wybranych miejsc z przestrzeni miejskiej jako wizytówek miasta oraz tzw. miejsc magicznych.
Opis
Słowa kluczowe
miasto , Rzeszów , socjologia miasta , diagnoza społeczna , stolica , Podkarpacie
Cytowanie