Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kazanowski, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki analizy demograficznych uwarunkowań gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 422 uczniów liceum. Wyniki badań ujawniły istotną rolę płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia ojca w określaniu dojrzałość badanych do uczestnictwa w integracyjnych formach edukacji.
The paper presents the results of a demographic analysis of the conditions of youth readiness for school integration of peers with disabilities. The study involved 422 high school students. The findings revealed the important role of gender, place of residence as well as the father's education in determining the maturity of the subjects to participate in integrative forms of education.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie integracyjne , gotowość do integracji szkolnej , integracja rówieśnicza , integration education , readiness for school integration , peer integration
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 231–236