Rola funduszy unijnych w kreowaniu usług w obszarach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Uchman-Rojek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na kanwie ogólnych stwierdzeń przedstawiono zarys funkcjonowania w obszarach wiejskich Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące oraz jej funkcji w rozwoju społeczno-kulturowym. Ukazano także wpływ i rolę funduszy unijnych w kreowaniu usług przez wskazany podmiot gospodarczy.
On the basis of general statements an outline of functioning in the rural areas of the telecommunication co-operative WIST in Łąka and their function in social and cultural development were presented. The impact of EU funds on creation of services by the mentioned subject was also introduced.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 212–219