Rola zarządzania wiedzą w rozwijaniu kompetencji organizacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wallis, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę zarządzania wiedzą. Następnie scharakteryzowano kluczowe kompetencje organizacji i kompetencje kierownicze. Na bazie rozważań teoretycznych przeanalizowano wpływ zarządzania wiedzą na poprawę kompetencji organizacyjnych.
At the beginning of this study the essence of knowledge management has been presented. Then key competence of organization and managerial competence have been characterized. The impact of knowledge management on the improvement of organizational competence have been analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 255–265