Świadcząca rola gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Cendrowicz, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacja podejmuje zagadnienie zaspokajania przez gminę potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej w ramach administracji świadczącej. Sformułowane zostaną wnioski na temat zakresu i charakteru zadań, jakie gmina realizuje we wskazanym obszarze.
The publication addresses the issue of how municipality fulfils housing needs of members of the self-governing community in the context of administration of provision. Conclusions will be formulated on the scope and nature of the tasks that municipality performs in the indicated area.
Opis
Słowa kluczowe
gmina , mieszkaniowy zasób gminy , społeczne agencje najmu , administracja świadcząca , municipality , municipality-owned housing resources , social rental agencies , administration of provision
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 36-45