Karnoprocesowe aspekty tajemnicy spowiedzi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Barczak, Daniel
Czop, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule szeroko omówiono instytucje tajemnicy spowiedzi zarówno z perspektywy procesu karnego, jak i prawa kanonicznego. Ukazano konstytucyjne wartości przyświecające szczególnej ochronie sekretu spowiedzi oraz przeanalizowano orzecznictwo i poglądy przedstawicieli nauki odnoszące się do tej problematyki. Odnotowano również problematykę związaną z tajemnicą duszpasterską. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnienia związanego z obowiązkiem dyskrecji do jakiego zobligowane są osoby duchowne.
In this paper seal of the confessional was described not only from the perspective of penal procedure, but also from the canon law point of view. Constitutional values protecting seal of confessional were shown. Voices of the authorities in this study area were analyzed. The aim of this review is to present the issues related to seal of confessions to which the clergies are obliged.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica spowiedzi , proces karny , prawo kanoniczne , osoba duchowna , seal of the confessional , criminal proceedings , witness
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (41) 2023, s. 7-23