Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ordon, Urszula
Serwatko, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorki poruszają w artykule kwestie związane z kompetencjami informatycznymi i ich samooceną dokonaną przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kompetencje informatyczne tej grupy zawodowej są niezwykle istotne w kontekście oceny kształcenia i uczenia się przez całe życie. Stanowią także istotny element podtrzymywania i rozwoju jakości komunikacji w edukacji na każdym poziomie nauczania.
In the article the authors brings up issues associated with computer competence and their self-assessment made by teachers of the pre-school and early-school education. Computer competence of this occupational group is unusually significant in the context of evaluation of the education and the learning through the entire life. They also constitute a crucial element of supporting and the development of the quality of the communication in the education on every level of the teaching.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , uczeń , edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna , kompetencje informatyczne , teacher , pupil , pre-school and early-school education , computer competence
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 152–156