Biblia brzeska a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” działań o charakterze public relations

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Walecki, Wacław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents the current state of research and outlines plans for further studies on one of the most important translations of the Holy Scriptures into Polish, the so-called Brest Bible, or the Radziwiłł Bible (1563). In the second part, on the basis of Latin sources, the paper analyses the promotion of this edition conducted in Europe by Mikołaj “the Black” Radziwiłł, the initiator of the publication.
Opis
Słowa kluczowe
Polskie tłumaczenia Pisma świętego , Biblia brzeska – perspektywy nowych badań , Mikołaj Radziwiłł „Czarny” , Translations of the Holy Scriptures into Polish , the Brest Bible – Perspectives for New Research , Mikołaj “the Black” Radziwiłł
Cytowanie
Walecki W.; Biblia brzeska a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” działań o charakterze public relations; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 24-35.