Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Trościński, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is dedicated to an unknown letters of Kazimierz Wyka and Stanisław Pigoń to the priest Jan Wiśniewski, which were found in the Diocesan Library in Sandomierz. Both resarchers wishd to gain access to the works of Adam Mickiewicz and Cyprian Kamil Norwid. The main contents of these letters are requests for a possibility of reading authographs of these works. Jan Wiśniewski was a known and worthy collector of Polish memorabilia. Stanisław Pigoń was reasercher and publisher of the works of Adam Mickiewicz. Kazimierz Wyka, as a historian of Polish literature, studied works of Cyprian Kamil Norwid.
Opis
Słowa kluczowe
Jan Wiśniewski , Stanisław Pigoń , Kazimierz Wyka , Adam Mickiewicz , Cyprian Kamil Norwid , listy , autografy , „Pan Tadeusz” , „Emancypacja kobiet” , letters , autographs , “Pan Tadeusz” , “Emancypacja kobiet”
Cytowanie
Trościński G.; Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 465-474.