„Green Office” jako forma oddolnej studenckiej inicjatywy wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju na uniwersytetach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Rusak, Kseniya
Batorczak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem artykułu było opracowanie wskazówek do założenia Green Office na uczelniach w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Green Office to sieć uniwersyteckich inicjatyw studenckich, w celu motywowania społeczności uniwersyteckiej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania były wyniki badań przeprowadzonych według autorskiej metody oceny inicjatyw Green Office na uniwersytetach w Holandii i na Białorusi. Opracowanie może przyczynić się do założenia i efektywnego działania Green Office na uniwersytetach w Polsce.
The aim of this study was to develop recommendations and guidelines for establishing the Green Office Model at universities in Poland, based on the example of the University of Warsaw. The Green Office is a network of university student initiatives aimed at motivating the university community to act for sustainable development. The basis for the development of recommendations and guidelines were the results of research carried out according to the original method of assessing the effectiveness and efficiency of Green Office initiatives at universities in the Netherlands and Belarus, as well as the comparison of the results of these assessments. The developed recommendations and guidelines may contribute to the effective establishment of the Green Office Model at the Polish Universities.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , zrównoważony rozwój , Green Office , uniwersytet , education , sustainable development , Green Office Model , university
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 1 (2021), 75–82