Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Proces pomiaru kapitału intelektualnego jest bardzo trudny, gdyż dotyczy czynników trudno mierzalnych, zmiennych, których wpływ na wyniki przedsiębiorstwa jest niejednokrotnie bardzo ulotny. Ze względu na duże problemy w jednoznaczności oceny kapitału intelektualnego nie udało się stworzyć ogólnoświatowych standardów i metod pomiaru tej kategorii. Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego oraz jego znaczenia dla kreowania wartości przedsiębiorstw. Wskazano także na czynniki, które decydują o jakości dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego organizacji.
The process of measuring intellectual capital is very challenging as it involves hardy measurable and variable factors which frequently produce no long-lasting effects on the company’s results. Therefore, no uniform standards or methods of measuring this particular intangible asset have been established so far. The purpose of this paper is to present factors which influence the measurement of intellectual capital as well as to discuss its role in determining the company’s worth. The paper also specifies aspects affecting the quality of measuring the company’s intellectual capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 15–23