Kapitał ludzki w spółdzielczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Sabik, Roman
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kapitał ludzki leży u podstaw funkcjonowania spółdzielni. Opinie członków i nasuwają się oczekiwania dotyczące spółdzielni funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej konieczność reorganizacji spółdzielni głównie poprzez przeniesienie ich uwagi na potrzeby ich członków.
Human capital underlies functioning of the co-operatives. The members opinions and expectations concerning the co-operatives functioning with in market economy suggests the necessity of reorganizing the co-operatives mostly through shifting their focus onto their members needs.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 47-53