The portrait of a nation: Poland through the eyes of the British press September 1938 - August 1939

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-03-19
Autorzy
Trinder, Donald
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Podczas kryzysu we wrześniu 1938 r. zaledwie 23% Brytyjczyków opowiedziało się za zbrojną interwencją w obronie Czechosłowacji. Być może właśnie ten brak entuzjazmu do wojny skłonił Chamberlaina do powiedzenia w BBC: „Jak okropne, niewyobrażalne i niedorzeczne jest to, że mamy budować okopy i przymierzać maski przeciwgazowe z powodu kłótni w dalekim kraju, pomiędzy ludźmi, o którym nic nie wiemy." Jest całkiem możliwe, że Chamberlain, używając ignorancji, jako pretekstu, by nie iść na wojnę (Churchill słyszał kiedyś, że dla premiera „Europa […] była tylko większym Birmingham”) pokazał, co naprawdę myśli. Co ciekawe, niecały rok później ten sam ośrodek badania opinii podał, że 83% ankietowanych opowiedziało się za wojną w obronie Polski. Ta zmiana klimatu miała miejsce, pomimo że 12 miesięcy to za mało, aby naród mógł nadrobić braki wiedzy z zakresu geografii europejskiej. Oczywiście owo prowojenne nastawienie brało się częściowo ze zrozumienia potrzeby przeciwdziałania rosnącemu nazistowskiemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa brytyjskiego, ale, jak donosiła organizacja Mass-Observation, napaść na Polskę wywołała wielki gniew oraz przekonanie, że Wielka Brytania miała moralny obowiązek bronić Polski zgodnie ze zobowiązaniami z marca 1939 r.
During the Crisis of September 1938, a mere 23% of British people favoured an armed intervention in defence of Czechoslovakia. It is possibly this lack of enthusiasm for war which prompted Chamberlain to tell the BBC ‘How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas-masks here because of a quarrel in a far away country between people of whom we know nothing.’ It is quite possible that Chamberlain was speaking for himself when he used ignorance as an excuse for not going to war (Churchill once famously stated that for the PM ‘Europe […] was only a greater Birmingham’). Interestingly, less than one year later, the same polling organisation reported that 83% of those polled were in favour of war with Poland. This change of heart took place in spite of the fact that 12 months was hardly sufficient time for a nation to become educated in European geography. Of course, some of this martial sentiment would have been provoked by an understanding of the need to face down the growing Nazi threat to British security, but, as was reported by Mass-Observation, there was a great anger at the way in which Poland had been victimised, and a true belief that Britain had a moral obligation to stand in defence of Poland in honour of their commitments of March 1939.
Opis
Promotor: dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR - 307 s.
Słowa kluczowe
prasa międzywojenna , opinia publiczna , Neville Chamberlain , Appeasement , Fleet Street , Inter-war press , public opinion
Cytowanie