Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ciesielka, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zastosowanie map myśli w nauczaniu zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiono szczegółową analizę prac uczniów, jak również wyniki badań ankietowych prezentujących opinie uczniów dotyczące niniejszej metody.
The article presents the application of mind mapping in technical education in primary and secondary schools. A detailed description of the analysis of student work as well as the results of the survey presenting the students' opinions about this method are described in this work.
Opis
Słowa kluczowe
mapy myśli , metody nauczania , edukacja techniczna , metody aktywne , mind mapping , teaching methods , technical education , active methods
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 136–142