Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Żyłka, Marta
Szczerba, Zygmunt
Żyłka, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podano sposób przeprowadzenia doboru podstawowych parametrów elementów napędowych i sterujących. Ich charakterystyki zobrazowano, podając wyniki komputerowej symulacji działania podstawowego układu napędowego.
In the article the manner of conducting the selection parameters of the controls and drive components. Their characteristics were illustrated the results of the computer simulation of the primary drive system.
Opis
Słowa kluczowe
układy pneumatyki , elementy napędowe , programy inżynierskie , pneumatic systems , driving elements , engineering programs
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 146–151