Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ocena poziomu życia w wymiarze dobrobytu ekonomicznego może być dokonana subiektywnie. Przeprowadzona analiza (na podstawie próby empirycznej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim) określiła struktury ocen aktualnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej oraz na podstawie korelacji nieparametrycznej oceniała statystyczną zgodność odpowiedzi w tym zakresie dla całej próby oraz ze względu na poziom wykształcenia głowy gospodarstwa.
Many aspects are very important among researches about households’ behavior, for example: welfare, standard of living, level of living or material situation. Quality of life isn’t easy and univocal conception, there isn’t one definition of welfare in literature. The aim of this paper is quantitative analysis of quality of life in households. In the article main measures of income and subjective opinions of welfare are described. The main assumption was to investigate if the relations between answers are statistical significant (using the nonparametric correlation analysis). The influence of the level of education on the satisfaction of welfare was analyzed too. The empirical verification of those assumptions was performed using data from households budget surveys for Podkarpacie region in 2010.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 191–201