Wizerunek mężczyzn i chłopców w literaturze popularnej dla młodzieży – analiza zjawiska na wybranych przykładach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Falińska-Toboła, Marcelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza sposobów postrzegania mężczyzn i chłopców w literaturze dla młodzieży typu young adult. Zjawisko jest analizowane na przykładach powieści Natalii Osińskiej: Fanfik, Slash oraz Fluff, a także Weroniki Łodygi Hurt/Comfort i Angst with happy ending. W artykule zostaje poruszona rola literatury dla młodzieży w życiu nastolatków, a także wartości determinujące wybór pozycji czytelniczych. Autorka zwraca uwagę na zjawisko przesunięcia socjalizacyjnego, które jest ważne dla pracy. Następnie analizuje postacie pod kątem roli w powieści, wieku, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Wizerunki mężczyzn i chłopców w omawianych powieściach okazują się zróżnicowane. Na ich ukształtowanie wpływają zarówno krytyka feministyczna, jak i queerowa. Koniec artykułu zwieńczony jest próbą analizy wpływu płci autorek powieści na stworzone wizerunki męskich bohaterów.
The purpose of the article is the analysis of the ways of perceiving men and boys in young adult literature: Fanfik, Slash, Fluf written by Natalia Osińska as well as Hurt/Comfort and Angst with happy ending by Weronika Łodyga. The author points out the role of the popular literature in the lives of youth and presents the values of modern teenagers. She draws attention to the occurring of social shift which is important for the research. Next she analyses the characters in the matter of role in the novels, age, sexual identity and orientation. The images of men and boys turned out diversified in these novels which were strongly affected by set factors. Feminist and queer critique also shapes the way we perceive men and boys. At the end the author attempts to analyse how the shown images are influenced by gender of the novels’ writers.
Opis
Słowa kluczowe
literatura dla młodzieży , literatura young adult , tożsamość płciowa , kultura popularna , męskość , gender studies , young adult literature , gender identity , homosexuality , masculinity , pop culture
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 9(18)2023, s. 265-277