Tworzenie i rozwijanie multimedialnego paszportu komunikacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Marnik, Joanna
Englert-Bator, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z osobistym paszportem komunikacyjnym jako narzędziem wspierającym osoby z problemami komunikacyjnymi. Zaprezentowana zostanie aplikacja przeznaczona na urządzenia przenośne, pełniąca funkcję takiego paszportu wzbogaconego o możliwość wykorzystywania treści multimedialnych w postaci obrazów oraz plików audio i wideo. Istotnym elementem publikacji jest analiza zasadności włączenia takiego rozwiązania w proces edukacji dzieci korzystających z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) w kontekście poprawy jakości ich życia rodzinnego i społecznego.
Personal Communication Passport (PCP) – a tool supporting people with communication problems is presented in the paper. We describe a computer programme designed for mobile devices, acting as Multimodal, Personal Communication Passport (MPCP) which is equipped with a possibility to use multimodal data, such as images, audio and video recordings. In addition, we present an analysis of usefulness of MPCPs in the educational process of children using Augmentative and Alternative Communication (AAC) in the context of improving social and family life quality.
Opis
Słowa kluczowe
paszport komunikacyjny , komunikacja alternatywna i wspomagająca , AAC , niepełnosprawność , osoba niemówiąca , Personal Communication Passport , Augmentative and Alternative Communication , disability , non-speaking person
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 149–156