A review of research on the teacher’s competencies in the classroom interaction discourse

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Schultis, Sławomir
Soler Costa, Rebecca
Doñate Banegas, Carmen
Skoczyńska Prokopowicz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The didactic interaction in the classroom is established among peers, but above all, the relationship that has a fundamental weight is the one between the teacher and the student, since the teacher becomes a role model for the child during the entire Early Childhood Education stage. Likewise, communication and participation are fundamental elements for these interactions to take place in a beneficial way, and together with it, the teaching-learning processes take place, which will help the child's development and will positively affect cognitive, affective and social development.
Interakcja dydaktyczna w klasie kształtuje się pomiędzy rówieśnikami, ale przede wszystkim zasadniczą wagę ma relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem, gdyż nauczyciel staje się dla dziecka wzorem do naśladowania przez cały etap edukacji wczesnoszkolnej. Podobnie komunikacja i zaangażowanie są podstawowymi elementami, aby te interakcje przebiegały w korzystny sposób. Wraz z nimi zachodzą procesy nauczania-uczenia się, które sprzyjają rozwojowi dziecka i pozytywnie wpływają na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.
Opis
Słowa kluczowe
didactic interaction , communication , teaching – learning processes , teacher – student role , interakcja dydaktyczna , komunikacja , procesy nauczania – uczenia się , rola nauczyciel – uczeń
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 222-233