Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sprawność działania stanowi współcześnie przedmiot dociekań przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, jak również przedmiot zainteresowania praktyków. Pojęcie sprawności nie jest jednak często precyzowane. Bywa ono stosowane zamiennie z innymi, których znaczenie nie jest tożsame. W artykule podjęto próbę jego interpretacji oraz pojęć jemu pokrewnych. Skorzystano w tym celu z dorobku prakseologii oraz nauk o organizacji i zarządzaniu.
Operation efficiency is continuously dealt with nowadays, but there is no precise definition of that concept. It is often used interchangeably with others. This article is focused on the explanation of the concept of operation efficiency and the other related ones. For this purpose scientific achievements of praxeology, organisation and management were used.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 47–57