Wybór miejsca i formy spędzania czasu wakacyjnego przez mieszkańców województwa podkarpackiego w latach 2019 i 2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Nizioł, Anna
Półchłopek, Wiktoria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wydarzenia, które miały miejsce w roku 2020, stały się przesłanką do podjęcia tematyki zmian w wyjazdach turystycznych spowodowanych pandemią. W opracowaniu podjęto tematykę miejsc i form spędzania czasu w okresie wakacji przez mieszkańców województwa podkarpackiego w latach 2019 i 2020 (w czasie pandemii Covid-19). Celem badań własnych jest zebranie informacji na temat wyjazdów wakacyjnych mieszkańców województwa podkarpackiego w latach 2019 i 2020 oraz wykazanie różnic, jakie ewentualnie zaistniały w analizowanej kwestii w porównywanych okresach. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego techniką ankietowania z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Główny wniosek: Wybory form i miejsc wypoczynku wakacyjnego badanych różniły się w porównywanych okresach.
The affairs that took place in 2020 were a premise to take up the topic of changes in tourist trips caused by the pandemic. The work deals with the subject of places and forms of spending holiday time by the inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship in the years 2019 and 2020 (during the pandemic). The main aim of own research is to compare tourism of the inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship in 2019 to 2020 and to show the differences that may have occurred in the analysed issue in the compared periods. Material and method: a diagnostic survey with a questionnaire. Main conclusion: The choice of forms and places regarding the holiday time differed in the compared periods.
Opis
Słowa kluczowe
turystyka , wakacje , województwo podkarpackie , pandemia , tourism , holiday , Podkarpackie Voivodeship , pandemic
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 212-224