Nauczyciel w „budzącej się szkole”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Musiał, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla przyszłości nauczyciela, który winien uczyć tak, aby nie przeszkadzać dziecku w odkrywaniu świata i nie zabijać jego naturalnej ciekawości, ale ją stymulować, podtrzymywać i dostarczać nowych bodźców.
Today the school as the most important place in society must choose the path towards a new culture of education. Therefore, it is important to question how to „wake up” in the students the desire to learn, but also to „wake up” for the future of the teacher who must teach so as not to disturb the child to discover the world and not to kill his natural curiosity, but it stimulate, sustain and deliver new motivators.
Opis
Słowa kluczowe
budząca się szkoła , budzący się nauczyciel , kultura uczenia się , kultura kształcenia , turkusowa organizacja , waking up school , waking up teacher , learning culture , education culture , turquoise organization
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 198–204