Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Babiarz, Mirosław
Garbuzik, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poniższy tekst ukazuje, czym jest edukacja ekologiczna, jak jej priorytety zostały sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Ponadto przedstawia płaszczyzny, na których odbywa się przyswajanie wiedzy z tego zakresu. Następnie omówiony został raport z badania stanu wprowadzania treści edukacyjnych w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji formalnej.
The following text shows what environmental education is, as its priorities have been formulated in the National Strategy for Environmental Education. In addition, it shows the areas in which knowledge is acquired in this field. Next, a study report on the state of educational content introduction in education programs at all stages of formal education was discussed.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja ekologiczna , Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej , edukacja ekologiczna w edukacji formalnej , ecological education , National Strategy of Ecological Education , ecological education in formal education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 160–165