Społeczne i ekonomiczne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej na przykładzie wybranych gmin

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Sirko, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, które przeprowadzono wśród mieszkańców gmin, przedstawicieli samorządów lokalnych i żołnierzy, których jednostki stacjonują na terenie tych gmin. Realizując je dążono do poznania opinii badanych w zakresie wpływu jednostki wojskowej na sytuację społeczno-ekonomiczną w gminach oraz konsekwencje dla społeczności lokalnej w wyniku jej likwidacji.
The article presents selected results of research which was conducted among residents of municipalities, local representatives and soldiers whose units were stationed on these municipalities territory. Carried out research strived to recognition the views of respondents on the impact of a military unit on the socio-economic situation in the municipalities and the consequences for the local community due to its liquidation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 304–314