Brzeskie potomstwo Biblii Radziwiłłowskiej. Sprawy i słowa Jezusa Krystusa oraz Wtore księgi Łukasza świętego Tomasza Falconiusa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Siwiec, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the article is to present and analyze two sixteenth-century, nontrinitarian publications ("The Matters and Words of Jesus Christ" and "The Second Book of St Luke" by Thomas Falconius) which were created in close connection with the Brest Bible in 1566. The first part contains general information about the physical attributes of the works, showing typographical associations with the Brest Bible. Then, I present the work’s editorial layout and binding, regarding them as a valuable source of knowledge about Brest as a publishing centre in the sixteenth century. The final part contains an analysis of the most important doctrinal (nontrinitarian) theses posed by Thomas Falconius.
Opis
Słowa kluczowe
Tomas Falconius , Sprawy i słowa Jezusa Chrystusa , Wtóre księgi Łukasza Świętego , antytrynitaryzm , edytorstwo biblijne , Biblia brzeska , Mikołaj Radziwiłł „Czarny” , Thomas Falconius , The Matters and Words of Jesus Christ , The Second Book of St Luke , nontrinitarianism , biblical publishing , Brest Bible , Mikołaj “the Black” Radziwiłł
Cytowanie
Siwiec J.; Brzeskie potomstwo Biblii Radziwiłłowskiej. Sprawy i słowa Jezusa Krystusa oraz Wtore księgi Łukasza świętego Tomasza Falconiusa; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 60-72.