Wpływ polityki monetarnej i mikroostrożnościowej na koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych (przykład Polski i Wielkiej Brytanii)

dc.contributor.authorLechowicz, Tomasz
dc.date.accessioned2023-09-04T10:18:38Z
dc.date.available2023-09-04T10:18:38Z
dc.date.issued2023-09-15
dc.descriptionPromotor: dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR - 427 s.
dc.description.abstractCelem badań było ukazanie wpływu polityki monetarnej Banku Anglii i Narodowego Banku Polskiego na rynek nieruchomości latach 2003-2017 w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Dla kredytobiorców w Polsce i w Wielkiej Brytanii duże znaczenie dla zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego miały zarówno zmiany stóp procentowych, jak i zmiany rekomendacji nadzorczych dla kredytów mieszkaniowych adresowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Financial Conduct Authority do banków. Rekomendacje nadzorcze oraz stopy procentowe kształtowały popyt na kredyty mieszkaniowe poprzez ich wpływ na decyzje kredytowe osób zainteresowanych nabyciem mieszkania (lub budową domu). Wpływ rekomendacji oraz stóp procentowych na zachowania kredytobiorców na rynku kredytów mieszkaniowych wynika z antycypacji zmian w dostępności kredytów w efekcie określonych zaleceń nadzorczych i jest silniejszy wówczas, gdy kredyt stanowi jedyną możliwość realizacji celu mieszkaniowego.pol
dc.description.abstractThe aim of the research was to show the impact of the monetary policy of the Bank of England and the National Bank of Poland on the real estate market in the years 2003-2017 in Great Britain and Poland. For borrowers in Poland and Great Britain, both changes in interest rates and changes in supervisory recommendations for housing loans addressed to banks by the Polish Financial Supervision Authority and the Financial Conduct Authority were of great importance. Supervisory recommendations and interest rates shaped the demand for housing loans through their influence on the loan decisions of people interested in buying an apartment (or building a house). The impact of recommendations and interest rates on the behavior of borrowers in the housing loan market results from the anticipation of changes in loan availability as a result of specific supervisory recommendations and is stronger when the loan is the only option to achieve the housing goal.eng
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9291
dc.language.isopol
dc.publisherUniwersytet Rzeszowski
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka monetarna
dc.subjectpolityka mikroostroźnościowa
dc.subjectrynek nieruchomości
dc.subjectstopa procentowa Banku Centralnego
dc.subjectWielka Brytania
dc.subjectmonetary policy
dc.subjectmicro-prudential policy
dc.subjectreal estate market
dc.subjectcentral bank interest rates
dc.subjectGreat Britain
dc.titleWpływ polityki monetarnej i mikroostrożnościowej na koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych (przykład Polski i Wielkiej Brytanii)
dc.title.alternativeThe impact of monetary and micro precautionary policy on the business of the housing real market (examples of Poland and Great Britain)
dc.typedoctoralThesis
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Praca doktorska - Tomasz Lechowicz.pdf
Rozmiar:
8.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Streszczenie w ję.z pol.pdf
Rozmiar:
1.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Streszczenie w jęz. ang.pdf
Rozmiar:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Recenzja - dr hab. Anna Daniłowska, prof. SGGW.pdf
Rozmiar:
6.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Recenzja - dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH.pdf
Rozmiar:
9.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.28 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: