Issues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kozak, Szczepan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the issue of the informative value of Galician law journals in research on the history of notaries public in the years 1871–1914. The text presents the analysis of such titles as „Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie”, „Prawnik”, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, „Urzędnik w Połączeniu z Prawnikiem” [“Quarterly of the Association of Notary Candidates in Krakow”, “Lawyer”, “Judicial and Administrative Review”, “The clerk combined with the lawyer”]. A large part of their content was devoted to texts on the notary public’s services. The continuity, cyclicality and quality of published materials are noteworthy, as they provide opportunities for research on the professional group of notaries, especially with the use of an ego-documentary perspective.
Artykuł podejmuje zagadnieniem wartości informacyjnej galicyjskich czasopism prawniczych w badaniach nad dziejami notariatu w latach 1871–1914. W tekście zajęto się analizą takich tytułów jak „Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie”, „Prawnik”, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, „Urzędnik w Połączeniu z Prawnikiem”. Sporą część ich zawartości zajmowały teksty dotyczące notariatu. Na uwagę zasługuje ciągłość, cykliczność oraz jakość publikowanych materiałów, które stwarzają możliwości badań nad grupą zawodową notariuszy zwłaszcza z zastosowaniem perspektywy egodokumentalnej.
Opis
Słowa kluczowe
ego-document , notaries public’s offices in Galicia , notaries public , the press , historical sources , egodokument , notariat w Galicji , notariusze , prasa , źródło historyczne
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 265–286