Философское образование в классических университетах России: история и современность

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Дианова, Валентина М.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Autorka tekstu podjęła kwestię nauczania filozofii na uniwersytetach rosyjskich od wieku XVIII do czasów współczesnych. Kwestię tę omawia na przykładzie uniwersytetów w Sankt Petersburgu, Moskwie, Kazaniu, Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu, Tomsku i innych ośrodków akademickich. Prezentując dzieje filozofii podejmuje także zagadnienie wpływu nauczania filozofii na formowanie się postaw światopoglądowych.
The author takes up the issue of teaching philosophy at the universities in Russia from the 18th century to the present. This issue the author discusses on the example of the universities in St. Petersburg, Moscow, Kazan, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, Tomsk and other academic centers. Presenting the history of philosophy the author also takes up the issue of the influence of teaching philosophy on the formation of attitudes world-view.
Opis
Słowa kluczowe
światopogląd , filozofia nauki , przestrzenie dyscyplinarne , uniwersalność , мировоззрение , философия науки , дисциплинарные пространства , универсальность , world-view , philosophy of science , disciplinary spaces , universality
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 14 (2014), s. 73–79