Graficzny zapis graniastosłupa obserwowanego przez dzieci w wieku 6–9 lat

dc.contributor.authorPiwowarska, Ewa
dc.date.accessioned2018-03-27T07:14:16Z
dc.date.available2018-03-27T07:14:16Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractPostrzeganie wzrokowe umożliwia człowiekowi podejmowanie codziennych działań, w tym aktywności polegających na odtwarzaniu za pomocą języka plastyki obserwowanych przedmiotów. Celem prowadzonych badań odnoszących się do umiejętności graficznego zapisu graniastosłupa foremnego trójkątnego stało się ustalenie przebiegu rozwoju rysunkowych obrazowań tejże bryły znajdującej się w polu widzenia obserwatora. Obrana metoda analizy dokumentów, jakimi stały się rysunki dzieci w wieku 6–9 lat, pozwoliła wskazać charakterystyczne cechy tworzonych graficznych zapisów. Problemem zasadniczym stało się pytanie o przebieg zachodzących w poszczególnych grupach wiekowych badanych dzieci zmian w rysunkowych obrazach obserwowanego graniastosłupa. Istotne było ustalenie rysunkowych jego modeli oraz przebiegu zmian odnoszących się do stosowanej kolorystyki i występujących perspektyw (ujęcia płaskie, przestrzenne, perspektywa topograficzna).pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractVisual perception allows human being to undertake everyday actions including the activities that involve reconstruction of observed objects with the use of the language of fine arts. The aim of conducted studies, which referred to abilities to present a uniform triangular prism, was to define the course of development of drawing representations of the prism that was located in the field of vision of the observer. The applied method of document analysis, which focused on drawings of 6–9 year old children, allowed to indicate characteristic features of created graphic representations. The essential problem became the question about some changes in the drawings presenting observed prism, which occurred in particular age groups of children. It became important to determine some drawing models and the course of changes in terms of used colours and perspective (flat, spatial and topographic perspective).pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationEdukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 141–146pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2017.4.18
dc.identifier.eissn2450-9221
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3456
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdzieckopl_PL.UTF-8
dc.subjectobserwacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectrysunekpl_PL.UTF-8
dc.subjectgraniastosłuppl_PL.UTF-8
dc.subjectbadania pilotażowepl_PL.UTF-8
dc.subjectchildpl_PL.UTF-8
dc.subjectobservationpl_PL.UTF-8
dc.subjectdrawingpl_PL.UTF-8
dc.subjectprismpl_PL.UTF-8
dc.subjectpilot studiespl_PL.UTF-8
dc.titleGraficzny zapis graniastosłupa obserwowanego przez dzieci w wieku 6–9 latpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeGraphic Representation of a Prism Observed by 6-9 Year Old Childrenpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
18 piwowarska-graficzny zapis.pdf
Rozmiar:
479.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: