Pole elektromagnetyczne emitowane przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Marszałek, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazano aktualność i uzasadniono potrzebę badań pola elektromagnetycznego emitowanego przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne. Teoretyczne rozważania na temat istoty pola elektromagnetycznego, jego źródeł, możliwości pomiaru uzupełniono badaniami pola elektromagnetycznego w otoczeniu dwóch przyrządów powszechnie stosowanych w laboratorium elektroniki: generatora funkcyjnego oraz zasilacza laboratoryjnego. Przeprowadzone badania wykazały, że przyrządy laboratoryjne emitują fale elektromagnetyczne w znacznym zakresie częstotliwości od 50 Hz do 10 kHz. Natężenie pola elektromagnetycznego w otoczeniu badanych urządzeń mieści się w granicach normy, a jego maksymalna wartość dla generatora funkcyjnego wynosi 218,6 V/m (składowa elektryczna) oraz 44,15 µT (składowa magnetyczna), a dla zasilacza laboratoryjnego – 221 V/m oraz 37,05 µT.
In the article the need for research the electromagnetic field emitted by electronic laboratory instruments is shown and justified. Theoretical considerations about the essence of the electromagnetic field, its sources, and the possibilities of the electromagnetic field were surrounded by two devices commonly used in the electronics laboratory: a function generator and a laboratory power supply. The tests have shown that laboratory instruments emit electromagnetic waves over a large frequency range from 50 Hz to 10 kHz. The intensity of the electromagnetic field around the tested devices is within the normal range, and is maximum value for the functional generator is 218.6 V/m (electric component) and 44.15 µT (magnetic component), and for the power supply – 221 V/m and 37.05 µT.
Opis
Słowa kluczowe
pole elektromagnetyczne , zasilacz laboratoryjny , generator funkcyjny , dydaktyka elektroniki , electromagnetic field , laboratory power supply , function generator , electronic education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 252–258