Edukacja menedżera

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Dudek, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor opracowania analizuje przykłady edukacji menedżera w różnych obszarach i gałęziach gospodarki i zarządzania w Polsce. Sugeruje, że niektóre koncepcje lub modele są zbyt „przeteoretyzowane”. Większość form edukacji nie przystaje do praktyki, więc nie dziwi fakt, że nie są one powiązane z codziennym życiem. Autor krytykuje obecne formy edukacji i proponuje jej reformę.
The author of this paper has analized some examples of manager education in different areas and different branches of economy and management in Poland. He suggests that some conception or models are really too much “over-theoretical“. Most forms of education don’t suit to practice, so no wander they don’t connect to daily life. The author puts a strong critics to actual forms of education and proposes its reform.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 331–335