Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dla rozwoju i modernizacji gospodarki bardzo duże znaczenie odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak barierą rozwoju, realizacji często bardzo ciekawych i wartościowych projektów czy pomysłów powstających w tym sektorze jest często brak kapitału. Dlatego tak ważną jest rola aniołów biznesu – czyli inwestorów, którzy pomagają, wspierają projekty osób, firm które nie mogłyby zostać wdrożone z powodu braku funduszy. Pomoc aniołów biznesu przejawia się nie tylko w pomocy finansowej, ale także w pomocy merytorycznej. Aniołowie biznesu wybierają głównie projekty nowatorskie, co przyczynia się do rozwoju gospodarki innowacyjnej. Choć głównym motywem inwestowania przez aniołów biznesu jest osiągnięcie zysku, to inwestują oni także z innych powodów takich jak: satysfakcja, chęć pomocy, wyzwanie, prestiż, poprawa wizerunku, podejmowanie ryzyka i inne. Dzięki aniołom powstało wiele znanych firm zarówno na świecie, jak i w Polsce, a ich znaczenie stale rośnie.
The small business sector plays a very important role for the development and modernization of the economy. A lack of capital is a barrier to implementation of much interesting and valuable projects which are emerging in the small business. Therefore a role of business angels is so important. Business angels help support projects that could not be implemented due to lack of capital. Business angels’ help is manifested not only in financial aid but also in substantive assistance. The angels invest in innovative projects mainly contributing to the development of innovative economy. Although business angels invest mainly to gain profit there are alternative motives of the investment for example a satisfaction, willingness to help, challenge, prestige, improvement’s image, risk. A number of well known companies in the world and in Poland was established thanks to the angels and business angels’ role is still growing.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 323–334