Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov

dc.contributor.authorVégh, Ladislav
dc.date.accessioned2016-07-04T11:34:12Z
dc.date.available2016-07-04T11:34:12Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractAnimácie algoritmov sa využívajú vo vyučovaní informatiky už od 80-tich rokov dvadsiateho storočia. Počas posledných 35 rokov boli vykonané rôzne výskumy v tejto oblasti, ktoré však v mnohých prípadoch nepotvrdili, že vyučovanie pomocou animácii je efektívnejšie. V tejto publikácii zhrnieme niektoré princípy, ktoré sú dôležité pri tvorbe kvalitných multimediálnych učebných materiálov. Taktiež v krátkosti spomenieme, akým spôsobom sa môžu študenti aktívne zúčastniť vizualizačných procesov. Na záver predstavíme zbierku animácií, ktorú sme vytvorili na podporu vyučovania algoritmov a programovania na Univerzite J. Selyeho v Komárne.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractAlgorithm animations have been used in the teaching of informatics since 80-years of the twentieth century. Over the last 35 years, various researches have been conducted in this area. These studies, however, have not confirmed in many cases that using animations and visualizations is effective in the learning process. In this publication, we summarize some of the principles that are important for creating high-quality multimedia teaching materials. We also briefly mention how students can actively participate in the visualization processes. Finally, we introduce a collection of animations, which we developed to support teaching algorithms and programming at J. Selye University in Komárno.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationWojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 207-211pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2016.1.29
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.issn2450-9221
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1679
dc.language.isoslkpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectanimácie algoritmovpl_PL.UTF-8
dc.subjectmultimediálne učebné materiálypl_PL.UTF-8
dc.subjectvyučovanie algoritmov a programovaniapl_PL.UTF-8
dc.subjectalgorithm animationspl_PL.UTF-8
dc.subjectmultimedia teaching materialspl_PL.UTF-8
dc.subjectteaching algorithms and programmingpl_PL.UTF-8
dc.titleInteraktívne animácie vo vyučovaní algoritmovpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeInteractive animations in teaching and learning algorithmspl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
29 végh-interaktívne.pdf
Rozmiar:
642.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: