Opinia młodych mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w ich otoczeniu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Korab, Izabela
Jacejko, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Odpady komunalne to jeden z istotnych elementów w gospodarce odpadami. Powstają w każdym gospodarstwie domowym, dlatego wszyscy mieszkańcy Polski mają z nimi styczność. Za odbiór i prawidłowe gospodarowanie nimi odpowiedzialna jest gmina. Ze względu na rosnące objętości powstających odpadów zmuszona jest do stałego monitorowania sytuacji a także do poznawania zdania mieszkańców na temat funkcjonowania systemu GO. Dlatego warto przeprowadzać badania opinii. Z odpowiedzi udzielonych przez młodych respondentów przeprowadzonej ankiety wynika, że system zbiórki odpadów w ich otoczeniu oceniają jako prawidłowy i segregują odpady.
Municipal waste is an important feature in a waste management strategy. It is generated in each household, therefore all residents have contact with them. By sharing good practice in the proper waste management system municipalities are responsible for the domestic waste management. The situation is being constantly monitored due to the growing volumes of generated waste. The polling can be highly informative – the answers provided by young responders show, that the waste collection system in their community is correct.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka odpadami , odpady komunalne , mieszkańcy , ankieta , waste management , municipal waste , inhabitants , questionnaire
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 71–76