Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczności niemieckojęzycznej kantonu Fryburg

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kraszewski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu przedstawia zarys kształcenia ogólnego i ogólnotechnicznego w systemie szkolnym kantonu Fryburg. W pierwszej części dokonuje krótkiej charakterystyki struktury systemu szkolnego, w drugiej przybliża czytelnikowi wybrane wątki związane z edukacją ogólnotechniczną.
The author of the article outlines the general and general technical education in the school system of the above mentioned canton. In the first part, he briefly describes the structure of the school system. In the second part, he brings the leader closer to selected threads related to general technical education.
Opis
Słowa kluczowe
system szkolny , kształcenie ogólne , edukacja ogólnotechniczna , school system , general education , general technical education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 50–58